De Buurvrouw 2012-10

Wat een merkwaardig begin van een nieuw kabinet. Maar we weten nu wel wie het in ons land voor het zeggen hebben. Dat zijn in ieder geval de tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen vanaf € 140.000. Het was een beschamende vertoning hoe Ferry Mingelen en Dominique van der Heyde hun eigen boosheid nauwelijks onder controle konden houden. En zeg nu zelf, het is niet niks om 4% van je inkomen in te leveren wanneer je samen € 140.000 of meer verdient per jaar. Het valt zeker niet mee om opeens rond te moeten komen met € 377,30 per dag wanneer je gewend bent aan € 393,– als bruto inkomen!

Zelfs de oude Wiegel werd weer van stal gehaald, terwijl de vorige keer nog was gezegd dat hij zich nergens meer mee mocht bemoeien. Waar bleven toch de mensen die verheugd waren omdat ze er iets op vooruit gingen. Waar bleven de mensen die blij waren met de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie omdat ze nu al zo moeilijk rond konden komen. Helaas zijn ze nooit in beeld geweest bij de media. De excessieve rijken en de media hebben het voor het zeggen in ons land. Het eerste wisten we al maar het tweede is een volstrekt verkeerde ontwikkeling, welke helaas al enkele decennia aan de gang is.

En dan te bedenken dat mensen met een bijstandsuitkering achteruit gaan. En dan te weten dat de komende jaren heel wat mensen – tegen hun wil – afhankelijk zullen zijn van een uitkering. De werkloosheidscijfers stijgen voortdurend en over de problemen rond de vele ZZP’ers wordt helemaal niet gesproken. AOW’ers gaan er straks 1,5% tot 10,5% op achteruit. En dan te weten dat de pensioenen eerder verlaagd dan verhoogd worden. Alleen mensen met alleen maar AOW, dus geen enkel pensioen erbij, ontvangen € 19 meer per maand. Zo die kunnen nog eens een deur intrappen straks!

Ach, er is veel om over te mopperen. Zo ook over onze eigen gemeente die start met een kerntakendiscussie. In het kort gezegd: Wat moet de gemeente nog zelf doen, wat kan ze beter door een ander laten doen en waar kan ze mee ophouden. Eilanders let op uw zaak zou ik zeggen!

Alles wat hierdoor gaat verdwijnen komt niet meer terug. Dat heeft u de afgelopen jaren al kunnen zien en dat zult u dan de komende jaren nog veel meer gaan merken. Maar wellicht kan het ook anders. Beste gemeenteraad vraag eerst eens aan de inwoners wat ze willen. Natuurlijk krijgt de gemeente minder geld van het rijk, maar misschien willen de inwoners wel meebetalen aan het in stand houden van de voorzieningen op het eiland. De gemeentelijke belastingen zijn zeer zeker aan de lage kant, vermoedelijk te laag. Misschien willen inwoners wel meer betalen wanneer de gemeente in ruil daarvoor het voorzieningenniveau op peil kan houden. De OZB is hiervoor bij uitstek geschikt. Vrijwel iedereen betaalt dan mee aan het in stand houden van voorzieningen voor eilanders en recreanten. En misschien kan het hier en daar wel iets zuiniger of de tarieven wat omhoog!

‘Bezint eer ge begint’, zegt buurvrouw, ‘en bovendien zegt een ander spreekwoord: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, of niet soms?’

‘Ach’, zegt ze, ‘ik kijk even zo goed wel uit naar de decembermaand. Gezellig de kaarsjes aan, straks de kerstboom en toch maar wat extra’s in huis halen. Het kan tenslotte dit jaar nog. En och, zoals ze zeggen: De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend’.

En zo is het maar net!

Jan J. de Vries

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven